Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình

Cán bộ kỹ thuật, nhân viên, chuyên viên, các công ty tư vấn, thiết kế, tư vấn quản lý dự án......cán bộ quản lý dự án của chủ đầu tư hoặc ban quản lý dự án.

Các cá nhân tốt nghiệp trung cấp,cao đẳng, đại học thuộc các chuyên ngành: xây dựng, kiến trúc, giao thông, điện, thủy lợi, cơ khí, địa chất công trình.....hiện đang làm công tác thi công, quản lý, giám sát cho loại công trình dân dụng,, hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông và thủy lợi, thủy điện.

1.ĐỐI TƯỢNG HỌC

-   Cán bộ kỹ thuật, nhân viên, chuyên viên các công ty tư vấn, thiết kế, tư vấn quản lý dự án …. Cán bộ quản lý dự án của các chủ đầu tư hoặc ban quản lý dự án ….

-    Các cá nhân tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học thuộc các chuyên ngành: xây dựng, kiến trúc, giao thông, điện, thủy lợi, cơ khí, địa chất công trình… hiện đang làm công tác thi công, quản lý, giám sát cho loại công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; Công trình giao thông Công trình thủy lợi, thủy điện.

2. Thời gian học: 2 tháng


-    Tối thứ 2 - 4 – 6 or 3 – 5 – 7 (4 tiết/ 1 buổi )

-    Thời gian : 18h15 - 21h15

Khai giảng: Xem trên lịch khai giảng ở trang chính

=> http://thegioinghe.com/home.html

3. Học phí: Trọn khóa 1.300.000đ /1hv

-  Giảm 10% hoc phí cho Sinh viên và hoc viên đăng ký trước ngày  khai giảng 1 tuần.

4. Khả năng đạt được sau khoá học:

Khóa học các học viên sẽ được hướng dẫn cách l àm qu ản l ý c ũng nh ư ……………….

==> Đảm bảo kiến thức sau khóa học.


5. Phương tiện và điều kiện học tập đặc biệt :

- Gv giảng dạy : Giảng Viên của Đại học Bách Khoa TPHCM và Các K.sư có kinh nghiệm thực tế.

- 80% thời gian học trên máy, mỗi học viên học trên một máy tính.

- Mỗi lớp tối đa 20 học viên.

- Máy tính cấu hình mạnh và mạng internet tốc độ cao.

- Giáo trình và tài liệu: học viên được cấp toàn bộ giáo trình, CDRom tài liệu trong suốt quá trình học.

-  Phòng học máy lạnh thoáng mát.

6. Quyền lợi học viên

- Được hỗ trợ đầy đủ tiêu chuẩn, thông tư và phần mềm đo bóc khối lượng.

- Được giảm học phí  khi đăng ký học các lớp xây dựng ngắn hạn khác.

- Được tham gia các buổi học chuyên đề ngày chủ nhật do Viện tổ chức.

- Được tư vấn và hỗ trợ từ các cố vấn là các giảng viên của Viện.

7. Chương trình học (có thể thay đổi và bổ sung tùy theo nhu cầu của học viên)
Chuyên đề 1

TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(12 tiết)

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

1.1. Giới thiệu tổng quan các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình

1.2. Khái niệm về dự án đầu tư xây dựng công trình
1.3. Nguyên tắc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
1.4. Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình

1.5. Mục tiêu, yêu cầu của quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
1.6. Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
1.7. Các hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LẬP VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

2.1. Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

2.2. Thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

2.3. Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình

2.4. Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng

2.5. Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

III. GIỚI THIỆU CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHẦN MỀM HỖ TRỢ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

3.1. Giới thiệu phần mềm Microsoft Project

3.2. Giới thiệu phần mềm quản lý dự án PRIMAVERA

3.3. Giới thiệu phần mềm tính toán và quản lý chi phí

Chuyên đề 2

LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(4 tiết)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

1.1. Mục đích lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

1.2. Yêu cầu lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

1.3. Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

II. CÁC HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

2.1. Hình thức lựa chọn nhà thầu

III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

3.1. Lập, trình kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu

3.2. Tổ chức đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu

3.3. Phê duyệt và công bố kết quả đấu thầu

Chuyên đề 3

HỢP ĐỒNG TRONG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(4 tiết)

I. NGUYÊN TẮC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

1.1. Nguyên tắc xây dựng hợp đồng

1.2. Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng

II. CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

2.2. Các loại hợp đồng trong hoạt động xây dựng

2.2. Hình thức ký hợp đồng

III. HỒ SƠ VÀ NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

3.1. Hồ sơ hợp đồng xây dựng

3.2. Thành phần và nội dung chủ yếu của hợp đồng xây dựng

IV. QUẢN LÝ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

4.1. Những vấn đề chung về quản lý chất lượng

4.2. Quản lý thi công xây dựng công trình

4.3. Quản lý thay đổi và điều chỉnh hợp đồng

4.4. Quản lý các nội dung khác của hợp đồng

V. THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

5.1. Tạm ứng hợp đồng

5.2. Thanh toán hợp đồng xây dựng

5.3. Quyết toán hợp đồng

VI. XỬ LÝ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Chuyên đề 4

QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ VÀ KHỐI LƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(4 tiết)

I. QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

1.1. Xác định các công việc và sắp xếp trình tự thực hiện các công việc của dự án

1.2. Dự trù thời gian và nguồn lực của dự án

1.3. Lập, phê duyệt tiến độ của dự án

1.4. Quản lý tiến độ của dự án

II. QUẢN LÝ KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

2.1. Các quy định trong công tác đo bóc khối lượng xây dựng công trình

2.2. Yêu cầu và trình tự triển khai công tác đo bóc khối lượng xdựng công trình

2.3. Một số quy định cụ thể khi đo bóc khối lượng xây dựng công trình


Chuyên đề 5

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(8 tiết)

I. TỔNG QUAN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

1.1. Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng

1.2. Quản lý chất lượng thiết kế công trình xây dựng

1.3. Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình (bao gồm cả mua sắm vật tư, thiết bị)

1.4. Lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình

II. CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

2.1. Lập kế hoạch quản lý chất lượng

2.2. Lập hệ thống quản lý chất lượng

2.3. Các biện pháp đảm bảo chất lượng

2.4. Các biện pháp kiểm soát chất lượng


Chuyên đề 6

QUẢN LÝ CHI PHÍ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(8 tiết)

I. NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XD CÔNG TRÌNH

II. NỘI DUNG CHI PHÍ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

III. LẬP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

3.1. Một số vấn đề chung về tổng mức đầu tư

3.2. Một số phương pháp xác định tổng mức đầu tư

IV. LẬP DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

4.1. Khái niệm, nội dung dự toán xây dựng công trình

4.2. Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình

V. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

5.1. Định mức Kinh tế - kĩ thuật trong đầu tư xây dựng công trình

5.2. Giá xây dựng công trình

VI. KIỂM SOÁT CHI PHÍ VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

6.1. Khái niệm, sự cần thiết của việc kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình

6.2. Mục đích, yêu cầu và điều kiện của việc kiểm soát chi phí

6.3. Nội dung kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình

6.4. Phương pháp kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình


Chuyên đề 7

QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG, MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG

VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TRONG THỰC HIỆN DỰ ÁN

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(4 tiết)

I. QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG, MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG

1.1. Quyền và trách nhiệm của các bên trong quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng

1.2. Kế hoạch quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng

1.3. Các biện pháp kiểm soát và đảm bảo ATLĐ và môi trường xây dựng

II. QUẢN LÝ RỦI RO TRONG THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

2.1. Nhận dạng và phân tích các loại rủi ro

2.2. Lập kế hoạch quản lý rủi ro

2.3. Các biện pháp kiểm soát và đối phó với rủi ro

2.4. Bảo hiểm trong hoạt động xây dựng

Chuyên đề 8

THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN

VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(4 tiết)

I. THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

1.1. Nguyên tắc, căn cứ thanh toán vốn đầu tư

1.2. Tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng

1.3. Thanh toán khối lượng hoàn thành

1.4. Quy trình, thủ tục thanh toán vốn đầu tư của dự án

1.5. Trách nhiệm, quyền hạn của các chủ thể trong thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình

II. QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

2.1. Khái niệm và phân loại quyết toán

2.2. Nội dung báo cáo quyết toán và hồ sơ trình duyệt quyết toán

2.3. Trình tự, thủ tục quyết toán vốn đầu tư

2.4. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư

2.5. Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư, nhà thầu


8. Chứng chỉ và văn bằng:
Chứng chỉ do VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI

Câp có giá trị toàn quôc

9.   Đăng ký và học tại địa chỉ:

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI

TRUNG TÂM LONG THÀNH
Số 133/4A ĐƯỜNG CỐNG LỞ, P.15, Q.TÂN BÌNH, TPHCM ( GẦN NGàBA PHẠM VĂN BẠCH VÀ CỐNG LỞ )
Điện thoại: (08) 2244 3813 - 5446 5205 – 0918.337.634 (Thầy Tùng).
Website: www.thegioidaynghe.com  - mail: ltc.leductho@gmail.com

 

ĐĂNG KÝ HỌC TRỰC TUYẾN

TƯ VẤN HỌC VIÊN

Support Center Webgiare.net

Please Call 22032203

(08)   (08) 2244.3813

info@thegioidaynghe.com   info@thegioidaynghe.com
ltc.leductho
Phòng ghi danh
ltc.leductho
Phòng đào tạo
ngoctung108
Chuyên đề xây dựng

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay176
mod_vvisit_counterHôm qua125
mod_vvisit_counterTuần này175
mod_vvisit_counterTháng này1753
mod_vvisit_counterTất cả863034

TỔNG SỐ TRỰC TUYẾN

Hiện có 5 khách Trực tuyến

HỆ THỐNG LTC

loa jbl